راهنمای چیدمان دفتر فارغ التحصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات
صفحه اصلی آموزش راهنمای چیدمان دفتر فارغ التحصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات

راهنمای چیدمان دفتر فارغ التحصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات

چیدمان دفتر فارغ التحصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات

در هر سال تحصیلی سه دفتر باید صحافی گردد که عبارتند از دفتر فارغ التحصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات .که دفتر فارغ التحصیلی و امتحانات بعد از صحافی باید توسط اداره پلمپ گردد ولی ریز نمرات نیازی به پلمپ نمی باشد، در اینجا روش هر کدام به صورت مجزا توضیح داده می شود.

فایل راهنمای چیدمان دفتر فارغ التحصیلی_ دفتر امتحانات_ریزنمرات در سامانه امین را پرتال خبری سناد به طور دقیق آموزش می‌دهد.

  فایل راهنمای چیدمان دفتر فارغ التحصیلی_ دفتر امتحانات_ریزنمرات در سامانه امین : دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

تصادفات جاده ای و افزایش دانش آموزان معلول

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از افزایش آمار دانش‌آموزان معلول به...